ظرفیت شناسی

شناسایی طلاب رشته تفسیر و علوم قرآن

جهت اطلاع یافتن از اطلاعات شخصی و فعالیت دانش پژوهان در حال تحصیل و دانش آموخته رشته تفسیر و علوم قرآن در عرصه آموزش، پژوهش، فرهنگی و تبلیغی و مدیریت.
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY