ظرفیت‌شناسی مشاور ارشد

ظرفیت‌شناسی

هدف از این فرم شناخت نیروهای مستعد در جهت اشتغال و آموزش است.
* موارد اجباری در این فرم با علامت ستاره قرمز مشخص شده است که بسیار محدود است.
پیشاپیش از صبوری در تکمیل این فرم سپاسگزاریم.

مرحله 1 از 16 - اطلاعات فردی

  • شماره شبکه اجتماعی و پیام رسان ترجیح با پیام رسان ایتا