دوره آموزش تجوید/تابستان1403

دوره آموزش تجوید/تابستان1403

مدرس: استاد پورعلیجان امیری/روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه/ساعت 8 تا 9:30/ هزینه دوره: 80/000 تومان