فرم مبلغان بین الملل

فرم مبلغان بین الملل

طلاب غیرایرانی ای که جهت تبلیغ در ایام تابستان و محرم قصد سفر به کشور خود را دارند، لطفا اطلاعات فرم پیش رو را تکمیل نمایند.
  • مثال: 90 روز