ارزیابی دومین رویداد آموزشی طلاب

ارزیابی دومین رویداد آموزشی طلاب

باسمه تعالی
ضمن آرزوی توفیقات روز افزون از درگاه باری تعالی برای شما،با عنایت به اهمیت نظرات طلاب گرامی در رشد و بالندگی حوزه های علمیه، می توان دریافت یکی از مسائلی که همواره مورد توجه بوده، بحث تحول در نظام یادگیری با هدف تربیت طلاب متخلق، متعهد، متخصص و کارآمد است؛ به منظور بهره مندی از نظرات سازنده ی شما در این رویداد، لطفا با تکمیل دقیق فرم حاضر، ما را در این امر یاری فرمایید.
پیشاپیش از عنایت و همکاری شما سپاسگزاریم.