دوره روخوانی و روانخوانی قرآن/تابستان 1403

دوره روخوانی و روانخوانی قرآن/تابستان 1403

مدرس: استاد ایمان یوسفی/ روزهای دوشنبه و چهارشنبه/ساعت 10 تا 11/ هزینه 80/000تومان