نظرسنجی نمایشگاه آفرینه

نظرسنجی نمایشگاه آفرینه

مرحله 1 از 6

 • به نام خدای دانا و توانا

  نظرسنجی نمایشگاه آفرینه

  معرفی دستاوردهای دوسالانه مرکز آموزش‌های آزاد و مهارتی

  سلام و نور و مهر
  از حضور و همراهی شما در نمایشگاه آفرینه بسیار ممنونیم.
  " آفرینه"، صفحه اول شناسنامه‌هایی بود که مُهر به توان خواستن و توانستن روی آن ثبت شده است. ممنونیم چند دقیقه وقت ارزشمندتان را برای کیفیت بخشی به نمایشگاه‌های آینده، اختصاص دهید.
  « بازدیدکننده ارجمند، در صورت تمایل، نام و نام خانوادگی و مسئولیت خود را درج بفرمایید.»