ثبتنام محفل شعر ترنم ولایت

ثبتنام محفل شعر ادب در محضر ولایت

از اساتید، طلاب و کارمندان شاعره جامعه الزهرا سلام الله علیها جهت شرکت در محفل شعر ترنم ولایت دعوت به عمل می آید.
  • خواهران بین الملل کدتحصیلی وارد نمایند
  • این فیلد توسط خواهران طلبه تکمیل گردد.