بسمه تعالی فرم نظرسنجی مراسم جامعه الزهراء سلام الله علیها در ایام فاطمیه سال 1402 الحمدلله با عنایت حضرت صدیقه طاهرهعلیهاالسلام مقارن با ایام فاطمیه سال 1402 جامعه الزهرا سلام الله علیها، به مدت سه شب (17 تا 19 آذرماه)، توفیق یافت در حسینه امام خمینی ره مراسم سوگواری در سطح عموم مردم شریف استان قم برگزار نماید. ارایه نکات و نظرات همه میهمانان ارجمند و مجموعه همکاران و خادمین معزز مراسم موجب ارتقای این نوع برنامه‌ها در آینده خواهد شد. لطفاً با تکمیل فرم ذیل خادمین حضرت زهرا را در برگزاری هرچه بهتر این گونه مراسم یاری فرمایید.

فرم نظرسنجی مراسم جامعه الزهراء سلام الله علیها در ایام فاطمیه سال 1402

  • بسمه تعالی

  • الحمدلله با عنایت حضرت صدیقه طاهره علیهاالسلام مقارن با ایام فاطمیه سال 1402 جامعه الزهرا سلام الله علیها، به مدت سه شب (17 تا 19 آذرماه)، توفیق یافت در حسینه امام خمینی ره مراسم سوگواری در سطح عموم مردم شریف استان قم برگزار نماید. ارایه نکات و نظرات همه میهمانان ارجمند و مجموعه همکاران و خادمین معزز مراسم موجب ارتقای این نوع برنامه‌ها در آینده خواهد شد. لطفاً با تکمیل فرم ذیل خادمین حضرت زهرا را در برگزاری هرچه بهتر این گونه مراسم یاری فرمایید.

  • چنانچه نقاط قوت، ضعف یا نکته¬ مؤثری در ارتقای برگزاری مراسم در موارد ذیل به نظرتان می¬رسد مرقوم بفرمایید:

  • از وقتی که برای اظهار نظر و شرکت در نظر سنجی گذاشتید متشکریم.